Detalls de l’autor/a

Casanovas, Pompeu

 • 1983: Núm.: 27-28-29 - Articles
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Què és un autor
  Resum    PDF
 • 13 - Crònica
  Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
  Per un domini intel·lectual propi : presentació del llibre Filosofia del segle XX a Catalunya: mirada retrospectiva
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 32 , 4a època - Testimonis (Dossier)
  Arraona: revista d'història
  Consells de guerra a Sabadell. Sobre la carta de Joan Sallarès i Castells a Antoni Vila Arrufat (12 de gener de 1941)
  Resum    PDF
 • 4 - Articles
  Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
  La Identitat d'estructura entre "arqueologia" i "genealogia". Algunes tesis sobre la filosofia de Michael Foucault
  Resum  PDF
 • 2011: Vol.: 25 Núm.: 167 - Articles
  Ausa
  Dialèctica i humanisme en el pensament de Balmes
  Resum  PDF
 • 2011: Núm:6 República sense République/ République sans République - El pensament republicà a Europa al segle XXI
  Mirmanda: revista de cultura
  Republicanisme i justícia relacional
  Resum  PDF
 • 3 : issue 5/6 (2013) - Issue 5 : Reviews
  Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana
  Liz Castro, What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. Catalonia Press, 2013, 228 p. Escrits de Xavier Serra, A peu de foto. Writings by Xavier Serra. At the foot of the picture. Photographies by Francesc Vera. Ed. Afers, Catarroja, 2013, 140 p.
  Resum  PDF
 • Núm. 31 (1983): 1a època - Articles
  Carrer dels Arbres. Revista anuari del Museu de Badalona
  El "darwinisme social" com a ideologia científica
  Resum  PDF