Detalls de l’autor/a

Valsalobre, Pep

 • 2002: Vol.: 48 (2001-2002) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Agustí Eura i les muses catalanes a l'Acadèmia de Barcelona
  Resum  PDF
 • 2000: Núm.: 12 - Articles
  Quaderns de la Selva
  Confluències literàries en el Viatge de Pere Porter a l'infern
  Resum  PDF
 • Núm. 10 (2005): Leggere Vincenzo Consolo. Llegir Vincenzo Consolo - Articles
  Quaderns d'Italià
  Una cort italianitzant a València. Notes sobre la recepció d'Ariosto a Espanya
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 22 - Articles
  Estudi General
  Llocs, formes i textos de la protohistòria literària catalana. Segles XV-XVII: del marquès de Santillana a Nicolás Antonio (1676)
  Resum    PDF
 • 1993: Núm.: 161 - Articles
  Revista de Girona
  Josep Ullastre: 250 anys de gramàtica catalana
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 214 - Articles
  Revista de Girona
  Una Girona poc il.luminada
  Resum    PDF
 • 2004: Núm.: 226 - Articles
  Revista de Girona
  Mosques, sants i política a la Catalunya moderna. L'episodi del setge de 1653
  Resum    PDF
 • 1998: Núm.: 187 - Articles
  Revista de Girona
  La llengua de les flors i les callades coses
  Resum  PDF
 • 1998: Núm.: 188 - Articles
  Revista de Girona
  Català als salons éclairés
  Resum  PDF
 • 1999: Núm.: 196 - Articles
  Revista de Girona
  El foc que afina: Homenatge d'Agustí Eura a Dalmau Moner
  Resum  PDF
 • 2006: Vol.: 50 (2005-2006) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  L'Acadèmia al Setcents: una crònica de la lectura de la tesi doctoral de Mireia Campabadal
  Resum    PDF
 • 2007: Núm.: 2 Territoris de l'Art / Territoires de l'Art - L'art de la ploma i el llibre
  Mirmanda: revista de cultura
  Francesc Fontanella, le poète alchimiste baroque
  Resum  PDF
 • Vol. 4 (2005) - Articles
  Mot so razo
  Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga.
  Resum  PDF
 • 35 - Recensions
  Estudis Romànics
  Despuig, Cristòfol (2011): Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Edició crítica d'Enric Querol i Josep Solervicens. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 192 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 172).
  Resum  PDF
 • Núm. 52 (2012) - Monogràfics
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Vicent Garcia, poeta europeu
  Resum  PDF
 • Núm. 34 (2003) - Monogràfics
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Una cort «Ferraresa» a València: els Centelles, Ariosto i un programa de substitució de la tradició literària autòctona
  Resum  PDF
 • Núm. 31 (2001) - Monogràfics
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  De l'«Spill de la vida religiosa» al «Desitjós». Notes a una novel·la al·legòrica del segle XVI
  Resum  PDF
 • Núm. 27 (1999) - Monogràfics
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  «Català» i «valencià» al primer cinccents. A propòsit de dues edicions de l'«Spill de la vida religiosa»
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 92 - Estudis
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Mudats tots los perfils: aportacions a la biografia de Francesc Fontanella
  Resum  PDF
 • 2015: Núm.: 105 - Al Marge
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Per a una edició crítica de la poesia de Francesc Fontanella
  Resum  PDF