Detalls de l’autor/a

Miralles Jori, Eulàlia

 • 2002: 13: 2002 - Materials i bibliografies
  Llengua i literatura
  La Corónica universal del principado de Cataluña de Jeroni Pujades, una obra interpolada?
  Resum  PDF
 • 2001: Núm.: 13 - Articles
  Quaderns de la Selva
  Notícies sobre l'Epítome de la genealogia dels comtes de Barcelona (C-1588/89)
  Resum  PDF
 • 2004: Núm.: 23-24 - Articles
  Estudi General
  Fonts i criteris de compilació en la Història General de Catalunya d'Antoni Viladamor
  Resum    PDF
 • 1997: Núm.: 17 - Articles
  Pedralbes: revista d'història moderna
  L'historiador Antoni Viladamor i el seu entorn familiar: notes biogràfiques
  Resum    PDF
 • 2003: Núm.: 9 - Articles
  Barcelona quaderns d'història
  La visió dels ciutadans: els dietaris personals
  Resum    PDF
 • 2005: Núm.: 12 - Articles
  Barcelona quaderns d'història
  Notes sobre la formació de les "Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los autores catalanes" de Fèlix Torres Amat
  Resum    PDF
 • 2007: Núm.: 5 Dossier: La pèrdua dels furs al Pirineu - Articles
  Ripacurtia
  Una petita història del monestir de Lavaix de l'any 1620: la correspondència de l'abat Bernat Massip i el monjo Bartomeu Clua a l'historiador Jeroni Pujades
  Resum  PDF
 • 25 - Articles
  Arxiu de textos catalans antics
  La Impremta a Perpinyà: Samsó Arbús
  Resum  Text complet
 • 2008: Núm.: 249 - Articles
  Revista de Girona
  L'ambient cultural de la Girona del segle XVII
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 85 - Ressenyes
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Poesia catalana del barroc. Antologia, a cura d’Albert Rossich i Pep Valsalobre, i Pep Valsalobre i Albert Rossich, Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII)
  Resum  PDF
 • 25 - Recensions
  Estudis Romànics
  SIMÓN I TARRÉS, Antoni (1999): Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 1640. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 385 p. (Biblioteca Abat Oliba, 210)
  Resum  PDF
 • 2005: 27 - Recensions
  Estudis Romànics
  Amelang, James S.: El vuelo de Ícaro. La autobiografía popular en la Europa Moderna. Madrid: Siglo Veintiuno, 2003
  Resum  PDF
 • 2004: 26 : 2004 - Recensions
  Estudis Romànics
  Rossich, Albert (coord.). Edició a cura d'Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre. Amb la col·laboració de David Prats Vidal (2001): El teatre català dels orígens al segle XVIII. Actes del II Col·loqui Problemss i Mètodes de Literatu
  Resum  PDF
 • 2008: 30 - Crònica
  Estudis Romànics
  Jornada internacional «Formes modernes de l'èpica (del segle XVI al segle XX)», Aula Carles Riba, Barcelona
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 3 Pensar l'(a) frontera/ Penser l'(a) frontière - Entre, dintre, l'altre
  Mirmanda: revista de cultura
  Les Comtés, terre de frontière, dans la littérature catalane du baroque
  Resum  PDF
 • 37 - Recensions
  Estudis Romànics
  Estudis Lingüístics i culturals sobre el Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana / Linguistics and Cultural Studies on Curial e Güelfa. A 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan. A cura d'Antoni Ferrando Francés. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012, 2 vol.
  Resum  Text complet
 • 39 - Recensions
  Estudis Romànics
  Jané, Oscar / Poujade, Patrice (ed.)(2015): Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna. Madrid: Casa de Velázquez, 184 p.
  Resum  Text complet