Detalls de l’autor/a

Abadal, Ernest

 • 2000: Núm.: 4 - Ressenyes
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Distribució de bases de dades en el web amb Knosys Internet
  Resum  HTML
 • 1999: Núm.: 2 - Informació d'activitats
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Informe sobre el II Encuentro de Profesores de Biblioteconomía y Documentación (Jarandilla de la Vera, Cáceres, 24 i 25 de setembre de 1998)
  Resum  HTML
 • 1999: Núm.: 3 - Experiències
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Disseny i creació de bases de dades bibliogràfiques amb CDS/ISIS: l'experiència de SABA-DOC
  Resum  HTML
 • 1999: Núm.: 2 - Articles
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  La enseñanza de la Biblioteconomía y la Documentación en la universidad española a finales de los noventa
  Resum  HTML
 • 2002: Núm.: 9 - Informació d'activitats
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Informe de la II Jornada sobre la Recerca en Biblioteconomia i Documentació (Barcelona, 19 de juny de 2002)
  Resum  HTML
 • 1989: Núm.: 5 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: experiències i perspectives a Europa
  Resum  PDF
 • 1991: Núm.: 9 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  La indústria de les bases de dades a Catalunya: panoràmica de deu anys
  Resum  PDF
 • 1992: Núm.: 11 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  Gestió documental amb microordinadors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental
  Resum  PDF
 • 1997: Núm.: 21 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  L'edició òptica a Catalunya
  Resum  PDF
 • 1999: Núm.: 24 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  Política local d'informació i biblioteca pública
  Resum  PDF
 • 1993: Núm.: Special Issue IFLA'93 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  The database industry in Catalonia: a ten year overview
  Resum  PDF
 • 2006: Núm.: 16 - Informació d'activitats
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Informe de la 30th ELAG Conference "New tools and new library practices" (Bucarest, 26–28 de març de 2006)
  Resum  HTML
 • 2005: Núm.: 3 Edición en castellano - Articles
  Hipertext.net
  Bases de datos documentales en el web: análisis del software para su publicación
  Resum  HTML (Castellano)
 • 2005: Num.: 3 English Edition - Articles
  Hipertext.net
  Text retrieval software for the Web
  Resum  HTML (English)
 • 2007: Núm.: 18 - Informació d'activitats
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Informe de la 31th ELAG Conference "Library 2.0" (Barcelona, 9, 10 i 11 de maig de 2007)
  Resum  HTML
 • 2010: Núm.: 24 - Experiències
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Anatomia de Google Books: un projecte de biblioteca digital a la cruïlla
  Resum  HTML
 • 2010: Núm.: 52 - Articles
  Item: revista de biblioteconomia i documentació
  Tecnologia i biblioteques: una mirada al passat per veure els reptes del futur
  Resum  PDF
 • 2012: Núm.: 10 Edición en castellano - Articles
  Hipertext.net
  Retos de las revistas en acceso abierto: cantidad, calidad y sostenibilidad económica
  Resum  HTML (Castellano)
 • 2012: Num.: 10 English Edition - Articles
  Hipertext.net
  Challenges for open access journals: quantity, quality and economic sustainability
  Resum  HTML (English)
 • 2012: Núm. 29 - Articles
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de l'oferta i dels perfils ocupacionals
  Resum  HTML
 • Núm. 31 (2012): Tendències en documentació dels mitjans de comunicació - Monogràfic
  Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
  Sistema de análisis de hemerotecas de prensa digital
  Resum
 • 10-1 - Forum and focus
  Contributions to science
  Gold and Green: The debate on Open Access policies
  Resum  Text complet
 • 2015: Núm. 35 - Tribuna
  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Els reptes de la formació en Biblioteconomia i Documentació
  Resum  HTML