Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els paradigmes científics en la investigació educativa i el model de camp psicològic

Josep Solà Santesmases

Resum


Els darrers anys, des de l’àmbit de la recerca pedagògica, ha existit la necessitat implícita d’emmarcar una tesi o article sota l’aixopluc d’un dels tres paradigmes clàssics de la racionalitat científica (positivista, interpretatiu i sociocrític). Els discursos educatius han estat prenyats de contínues referències als paradigmes científics, destacant-ne les seves excel·lències o limitacions en funció de cada ideologia. Aquest fet pot destorbar la preocupació científica real en el temor de sentir-se etiquetat: vincular la recerca a un únic paradigma pot comportar una lectura pretesament esbiaixada del contingut. En aquesta línia de pensament, assumir el model de camp per a la investigació en pedagogia, permet no haver de passar pel sedàs d’una elecció que pot resultar artificiosa i rebutjar també un actuar eclèctic que no seria més que una assumpció selectiva del concepte ‘paradigma’.

_____________________________________________


Au cours de ces dernières années il y a eu une nécessité implicite, dans le domaine de la recherche pédagogique, de placer toute thèse ou tout article à l’abri de l’un des trois modèles classiques de la rationalité scientifique (positiviste, interprétative ou socio-critique). Les discours éducatifs ont été empreints de références continuelles aux modèles scientifiques, en en distinguant les succès ou les limitations en fonction de chaque idéologie. Ceci peut gêner la préoccupation scientifique réelle dans la crainte de se sentir étiqueté : lier la recherche à un unique modèle peut en effet comporter une lecture biaisée du contenu. Dans cette ligne de pensée, assumer le modèle de champ pour l’investigation en pédagogie permet de ne pas être obligé de passer au crible d’un choix qui peut résulter artificieux et refuser aussi une manière d’agir éclectique qui ne serait pas davantage qu’une assomption sélective du concept de modèle.

Text complet: PDF