Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Quaderns d'arquitectura i urbanisme

ISSN electrònic: 2285-331X

ISSN paper: 1886-1989

Quaderns d'arquitectura i urbanisme, revista publicada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ininterrompudament des de 1944, primer amb el títol Cuadernos de Arquitectura (ISSN 0011-2364 / eISSN 2385-3263) i després Cuadernos de arquitectura y urbanismo (ISSN 0211-321X / eISSN 2385-3271).

La revista ofereix una visió crítica i de referència de l'arquitectura catalana i internacional i reflexiona sobre la contribució dels arquitectes a la realitat cultural i social del seu entorn.

A partir del núm. 144 (any 1981) la revista s’edita només en català (ISSN 0211-9595 / eISSN 2385-328X). És amb el número 164 (any 1985) que s’incorpora l'anglès i se'n fan dues edicions diferents: català-anglès (ISSN 1133-8849 / eISSN 2385-3298) i castellà-anglès (ISSN 1133-8857 / eISSN 2285-331X); amb el núm. 212 (any 1996) s’afegeix el francès amb les edicions català-francès i castellà-anglès; i a partir del núm. 241 (any 2004) s’inverteixen les llengües amb les publicacions en català-anglès i castellà-francès. A partir del núm. 249 (any 2006) es publica l’edició actual trilingüe: català-castellà-anglès (ISSN 1886-1989 / eISSN 2285-331X).


2017: Núm:268-269 Congrés d'Arquitectura (Només sumari)


Portada