Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2010: Núm.: 5 Economia i turisme. Construcció d'un espai nacional / Économie et tourisme. Construction d'un espace national

Núm.: 5 Economia i turisme. Construcció d'un espai nacional / Économie et tourisme. Construction d'un espace national

Editorial

L'economia, arteria de la vida i de la gent. I un país, que era i continua sent. (p. 5-6)
PDF
 

Economies d'un temps i d'ara

Un esbós polític i econòmic de l'espai transfronterer català (p. 10-17)
Teresa Riba
PDF
 
De la "Literatura econòmica 1960-1970" als vents dels anys 2000-2010 (p. 18-21)
Francesc Roca
PDF
 
Els economistes dins el debat actual. Literatura econòmica, 1960, 1970 (p. 22-34)
Emili Gasch, Francesc Roca
PDF
 
Andorra:exili i arrencada econòmica (p. 35-40)
Anna Lladó
PDF
 

Realitats pràctiques

Sobre un espai econòmic català, de la construcció a l'Europa que ve (p. 42-55)
Pere Becque
PDF
 
Le Pôle Économique Saint Charles et Saint Charles International: Un outil de premier plan au coeur du système économique nord-catalan (p. 56-61)
Walter Soubirant
PDF
 

Turisme i País

Problemes de la nostra Costa Brava (p. 64-69)
Josep Jané Solà
PDF
 
Davantal a "Consideracions frontereres" (p. 70-71)
Manuel Costa-Pau
PDF
 
Consideracions frontereres (p. 72-76)
Manuel Costa-Pau
PDF
 

Visions sobre l'economia europea i nacional

NIMBY i anàlisi aconòmica (p. 78-83)
Modest Fluvià, Ricard Rigall-i-Torrent
PDF
 
Elements per a internacionalitzar l'economia catalana (p. 84-90)
Joaquim Llimona
 

Addenda afronterera

L'art aux límites nationales. Petite lecture géopolitique et géosymbolique des productions artistiques des frontières (p. 92-110)
Anne-Laure Amilhat Szry, Marie- Christine Fourny
PDF
 

Resums

Resums/Résumés/Abstracts (p. 111-118)
PDF