Carhus Plus+: Nivell C

1575-5568 2385-4359 Mot so razo

2013-6692 2013-6706 Terminàlia

2013-8423 2013-0953 Journal of Industrial Engineering and Management

1888-3931 Imago temporis: medium Aevum

1136-5781 2013-9470 Lectora: revista de dones i textualitat

1135-6014 2385-457X Recerca

1132-9157 2385-3484 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra

0212-3819 2385-362X Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre

0211-9722 2013-9314 Aplec de treballs

1696-2672 1885-2580 Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939

1695-5641 2013-9594 Revista Catalana de Pedagogia

1695-5633 2013-9993 Revista Catalana de Dret Privat

1579-2641 2385-3387 Matèria: revista d'art

1579-2617 2014-7694 Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación

1576-9372 2013-620X Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation

1575-6343 2013-410X Contributions to science

1139-9759 2385-5002 Comprendre: Revista catalana de filosofia

1139-2169 2386-7310 Territoris

1139-1219 Dossiers feministes

1139-0158 1699-7468 Cercles: revista d'història cultural

1138-4336 2385-4782 Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat

1138-3305 2340-5007 Trípodos. Facultat de Comunicació Blanquerna.

1138-1310 Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio

1136-8527 2013-5149 Revista Catalana de Sociologia

1135-9730 2014-8828 Quaderns d'Italià

1135-9722 2014-8798 Locus Amoenus

1135-934X 1885-4516 Quaderns d'història de l'enginyeria

1135-8629 Educación social: revista de intervención socioeducativa

2339-6954 Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa

1134-9263 2339-6490 Treballs d'Arqueologia

1134-7724 2013-052X Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística

1134-7643 2339-9783 Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral

1134-0258 2013-9632 Educació i Història: revista d'història de l'educació

1133-6455 2014-6795 Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya

1133-2190 2014-0037 Treballs de la Societat Catalana de Geografia

0213-6643 2013-9519 Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica

1133-0341 2340-3802 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

1132-9823 Millars: espai i història

1132-8231 Asparkía: investigació feminista

1132-6581 2014-6310 Revista d'etnologia de Catalunya

1131-883X 2385-4723 Revista d'arqueologia de Ponent

1131-5687 2014-0029 Treballs de Comunicació

1130-4383 2013-9543 Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

1130-4235 2340-4787 Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica

1130-0574 2014-4857 Urtx: revista cultural de l'Urgell

0403-2616 2339-6105 Arraona: revista d'història

0214-0349 1699-521X Item: revista de biblioteconomia i documentació

0213-9278 2385-3352 Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana

0213-6554 2013-9527 Llengua i literatura

0213-4640 2385-3190 Cota zero: revista d'arqueologia i ciència

0213-3431 2385-3344 Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria

0212-3169 Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia

0212-2960 2339-9996 Acta historica et archaeologica mediaevalia

0211-9587 2385-4391 Pedralbes: revista d'història moderna

0211-819X 2014-8801 Educar

0211-5557 2385-4472 Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia

2340-3241 2339-9864 Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

0210-4830 2385-359X Estudis d'història agrària

0048-7708 2385-474X Revista de geografia

2013-584X 2386-4885 Revista de educación y derecho

2013-9144 Digital Education Review

1988-2963 1611: revista de historia de la traducción

1886-5542 Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad

1697-5928 LSC– Llengua, societat i comunicació

1139-8213 1697-1612 Bells: Barcelona English language and literature studies

1886-5887 Revista de bioética y derecho

1885-1541 UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement

1698-580X RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

1578-7559 Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació

1578-0007 Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales

1575-2275 Digithum: revista digital d'humanitats

1139-7365 On the w@terfront

1697-4506 1132-6751 DUODA: estudis de la diferència sexual

1695-5951 Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia